Nadużycia w sektorze finansowym 2023. ZPF i EY Polska po raz kolejny zbadają skalę zjawiska w Polsce

Banki, instytucje pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe i faktoringowe - to główni uczestnicy badania, które pozwala ocenić skalę problemu fraudów na polskim rynku finansowym. Jego wyniki zostaną zaprezentowane w październiku podczas XIV Kongresu Antyfraudowego.

Badanie „Nadużycia w sektorze finansowym” to projekt realizowany od 2009 r. przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz EY Polska.

- Nasz raport jest od lat cenionym źródłem wiedzy, które daje wyjątkową możliwość poznania skali zjawiska wyłudzeń. Wspieramy w ten sposób instytucje finansowe w walce z nadużyciami - podkreśla Marcin Czugan, Prezes ZPF.

- W każdej edycji badania zwracamy szczególną uwagę na różne typy wyzwań związanych z nadużyciami w poszczególnych segmentach rynku finansowego. To daje nam pełen obraz sytuacji oraz pozwala ocenić efektywność działań podejmowanych przez instytucje finansowe w celu ograniczenia ryzyka fraudów - mówi Mariusz Witalis, Partner w EY Polska.

 

Nadużycia w sektorze finansowym 2023. ZPF i EY Polska rozpoczynają kolejną edycję badania

Instytucje finansowe w Polsce zostały właśnie zaproszone przez ZPF i EY Polska do wypełnienia kwestionariuszy na temat nadużyć i ryzyka fraudów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Autorzy badania pytają w nich m.in. o szacowane straty powstałe w wyniku nadużyć, najistotniejsze źródła zagrożeń, sposoby walki z fraudami i koszty ponoszone z tego tytułu.

- W ostatniej edycji badania instytucje finansowe wskazały, że największe ryzyko nadużyć w ich działalności wiąże się z wyłudzeniami produktów finansowych. Okazało się również, że przestępcy coraz częściej wolą działać w cyberprzestrzeni i zdalnie kraść pieniądze klientów instytucji finansowych niż wyłudzać pożyczki za pomocą podrobionych dokumentów, pojawiając się osobiście w placówce - wskazuje dr Artur Trzebiński, doradca ds. ekonomicznych ZPF. - Interesuje nas m.in. sprawdzenie tego, czy ten trend się nasila oraz jak podmioty z rynku finansowego zwiększają skuteczność w eliminowaniu tych zdarzeń.

- Zeszłoroczna edycja badania pokazała, że mimo zintensyfikowania działań prewencyjnych i kontrolnych w minionych latach, firmy z sektora finansowego nadal postrzegają nadużycia jako istotne zagrożenie - podkreśla Mariusz Witalis, Partner w EY Polska. - W tym roku ponownie przyjrzymy się wiodącym metodom wykorzystywanym przez instytucje finansowe, by zapobiegać nadużyciom oraz zbadamy, jak oceniają skuteczność podejmowanych przez siebie działań.

 

Raport ZPF i EY Polska. Prezentacja podczas XIV Kongresu Antyfraudowego

Wyniki badania na temat nadużyć w sektorze finansowym zostaną zaprezentowane podczas XIV Kongresu Antyfraudowego w październiku 2023 r. Organizatorem wydarzenia jest ZPF.

Zachęcamy do zapoznania się raportem z 2022 r. Jest on udostępniony do pobrania na stronie: https://zpf.pl/naduzycia-w-sektorze-finansowym/

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie blisko 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku. To m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje pożyczkowe, biura informacji gospodarczej, pośrednicy finansowi, podmioty zarządzające wierzytelnościami, organizatorzy crowdfundingu udziałowego.

Od ponad 20 lat ZPF działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży. ZPF występuje aktywnie jako partner społeczny w polskich i unijnych procesach legislacyjnych. ZPF należy do Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE.

ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkaset raportów branżowych. Organizuje kongresy, szkolenia i wiele innych projektów dla przedstawicieli branży finansowej.

Prezesem ZPF jest Marcin Czugan, radca prawny. W latach 2015-2017 przewodniczył Komitetowi Prawno-Politycznemu EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie. Obecnie wchodzi również w skład jej zarządu.

  • ZPF
  • media@zpf.pl
  • +48 58 302 92 05
  • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk