Konkurs VERBA VERITATIS dla autorów prac dyplomowych z zakresu etyki biznesu. Przewidziane nagrody pieniężne

Do 31 lipca 2023 r. można zgłaszać się do udziału w XVIII edycji konkursu VERBA VERITATIS. Jego organizatorami są: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

- Około 450 zgłoszeń od studentów i absolwentów kilkudziesięciu uczelni w Polsce wpłynęło łącznie w poprzednich edycjach konkursu VERBA VERITATIS. Z roku na rok cieszy się on coraz większą popularnością, bo rośnie też świadomość tego, jak ogromne znaczenie ma społeczna odpowiedzialność w biznesie - mówi Marcin Czugan, prezes ZPF. - Chcemy promować dobre praktyki rynkowe i nagradzać tych, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie - dodaje.

 

XVIII edycja VERBA VERITATIS. Zgłoszenia i zasady konkursu

W konkursie VERBA VERITATIS mogą wziąć udział wszyscy studenci i absolwenci uczelni wyższych z siedzibą w Polsce. Można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie, MBA, podyplomowe, doktorskie i habilitacyjne, które zostały obronione nie wcześniej niż 1 września 2021 r.

Tematyka zgłaszanych prac powinna dotyczyć: etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ładu korporacyjnego, raportowania niefinansowego, ESG, dobrych praktyk na rynku finansowym, przeciwdziałania nadużyciom finansowym, a także zagadnień związanych
z różnorodnością, równością i inkluzją (DEI).

Do konkursu można zgłosić się za pośrednictwem formularza opublikowanego na stronie: https://zpf.pl/inne-projekty/konkurs-verba-veritatis/

Należy załączyć: skan dokumentu potwierdzającego obronę pracy, egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie pracy. Na stronie został opublikowany również regulamin konkursu.

Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 tys. zł. Dodatkowo najlepsze prace z kategorii DEI zostaną nagrodzone Nagrodami Różnorodności. Ich pula wynosi 5 tys. zł.

Nagrody zostaną wręczone w grudniu 2023 r. podczas Kongresu Instytucji Finansowych. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wręczenia nagród VERBA VERITATIS w 2022 r. oraz tematyką nagrodzonych prac: https://zpf.pl/nagrody-w-konkursie-verba-veritatis-rozdane-chcemy-zachecac-mlode-osoby-by-zawsze-pamietaly-o-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. ALK dr. hab. Bolesława Roka.

- Minęło już siedemnaście lat od momentu, gdy zaczęliśmy zachęcać kadrę akademicką i studentów z uczelni w całej Polsce do zainteresowania się tematyką etyki i odpowiedzialności biznesu. Z każdym kolejnym rokiem te zagadnienia stają się coraz bardziej istotne, zarówno z perspektywy całej gospodarki, poszczególnych podmiotów, ale także z perspektywy uczelni, szczególnie biznesowych. Dziś ta tematyka uzyskała dodatkowy motor napędu, w postaci trzech liter: ESG. W opublikowanych już standardach ESRS widać wyraźnie, że wymiar etyczny jest podstawą wszystkich obszarów sprawozdawczości w biznesie - zaznacza prof. Bolesław Rok.

 

Partnerzy i Patroni konkursu:

Partner Główny: BEST S.A., Partner: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,

Patronat Honorowy: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznik Praw Obywatelskich,

Patronat Medialny: BankingMagazine.pl, LoanMagazine.pl, KarierawFinansach.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl,

Patron Kategorii DEI: Karta Różnorodności koordynowana przez FOB.

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie blisko 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku. To m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje pożyczkowe, biura informacji gospodarczej, pośrednicy finansowi, podmioty zarządzające wierzytelnościami, organizatorzy crowdfundingu udziałowego.

Od ponad 20 lat ZPF działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży. ZPF występuje aktywnie jako partner społeczny w polskich i unijnych procesach legislacyjnych. ZPF należy do Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE.

ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkaset raportów branżowych. Organizuje kongresy, szkolenia i wiele innych projektów dla przedstawicieli branży finansowej.

Prezesem ZPF jest Marcin Czugan, radca prawny. W latach 2015-2017 przewodniczył Komitetowi Prawno-Politycznemu EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie. Obecnie wchodzi również w skład jej zarządu.

  • ZPF
  • media@zpf.pl
  • +48 58 302 92 05
  • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk