Barometr Rynku Consumer Finance obniżył się i pozostaje na niskim poziomie, poniżej długookresowej średniej

Barometr Rynku Consumer Finance obniżył się i pozostaje na niskim poziomie, poniżej długookresowej średniej, jego wartość jest bliska dna z okresu kryzysu pandemicznego.

 

Wartość Barometru Consumer Finance spadła do 89,1 pkt. w III kwartale br. Aktualny odczyt jest niższy o 3,9 pkt niż ten zanotowany przed kwartałem, wynika z badania sytuacji na rynku consumer finance Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Kierunek wskazań BRCF, pomimo poprawy zanotowanej w poprzednim badaniu, może oznaczać spowolnienie dynamiki akcji kredytowej w okresie kilkunastu kolejnych miesięcy.

Wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) jest już tylko 1,5 pkt. powyżej dna z okresu pandemii COVID-19 i tylko o 4,7 pkt więcej od historycznego minimum, odnotowanego 10 lat temu (84,4 pkt.). Koniunktura na rynku consumer finance jest bardzo zła i jest w trendzie spadkowym.

cf-2022q3-BRCF-www

Pogorszyły się wskazania we wszystkich czterech obszarach składowych BRCF. Kolejny raz zanotowano bardzo pesymistyczne oceny ogólnej sytuacji gospodarczej. Około 75% gospodarstw domowych spodziewa się pogorszenia ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski w następnych 12 miesiącach – to prawie tyle co w szczycie pandemii (80%). Dla porównania jeszcze przed kwartałem było to 72%, a przed rokiem tylko 51%.  Wzrosły też obawy przed bezrobociem. Około 60% respondentów prognozuje zwiększenie poziomu bezrobocia, poprzednio było to 55%, a przed rokiem 51%.

Mimo pesymistycznych ocen całej gospodarki, gospodarstwa domowe lepiej oceniają zbilansowanie swojego własnego budżetu w bieżącym kwartale. Około 51% respondentów deklaruje, że ma nadwyżkę finansową i jest w stanie oszczędzać z bieżących dochodów (poprzednio 47%, przed rokiem 56%). Jednak, jeżeli chodzi o prognozy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, to czwarty raz z rzędu przybyło prognozujących pogorszenie. Jest ich obecnie około 62%, wobec 54% poprzednio i 33% przed rokiem. Mniejszy odsetek respondentów oczekuje też bezproblemowej obsługi zobowiązań (47%), przed kwartałem odsetek ten wynosił około 52%, a przed rokiem 56%.

Oceny otoczenia makroekonomicznego negatywnie oddziałują na rynek consumer finance i działają w kierunku spadku wartości BRCF. Łącznie obszar sytuacji finansowej i zdolności kredytowej wpłynął w kierunku pogorszenia barometru w bieżącym badaniu, a oceny w tym zakresie są pesymistyczne w porównaniu do sytuacji sprzed roku i sprzed pandemii – komentuje dr Sławomir Dudek, IRG SGH.

Pogorszyła się również składowa barometru związana z poważnymi wydatkami finansowanymi z kredytu. Zmniejszyło się prawdopodobieństwo wydatków na dobra trwałe, zakup samochodu, remont i zakup mieszkania. Spadła też skłonność do korzystania z kredytu, z wyjątkiem wydatków na zakup samochodu.

Nastroje konsumentów na rynku consumer finance są w silnym trendzie spadkowym. Perspektywy też nie są optymistyczne. Obserwujemy spadek skłonności do wydatków oraz niższy popyt na kredyty. Wysoka inflacja oraz niski wzrost gospodarczy mogą doprowadzić do stagflacji w Polsce, co może być jeszcze bardziej niekorzystną sytuacją niż obecna – ocenia Marcin Czugan, Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

 

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i obecnie skupia około stu kluczowych przedsiębiorstw z wielu sektorów polskiego rynku finansowego, w tym bankowości, zarządzania wierzytelnościami, pośredników finansowych, instytucji pożyczkowych, zarządzających informacją gospodarczą i kredytową, odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platform crowdfundingowych oraz ubezpieczeń.

ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu kredytowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej szesnaście krajowych organizacji, reprezentujących instytucje finansowe.

ZPF ma w swoim dorobku badawczym już kilkaset raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

  • ZPF
  • media@zpf.pl
  • +48 58 302 92 05
  • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk