Konkurs Verba Veritatis po raz siedemnasty

Trwa siedemnasta edycja konkursu VERBA VERITATIS organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie rywalizacją o nagrodę dla najlepszych prac z zakresu etyki w biznesie, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego. Czy pobijemy zeszłoroczny rekord liczby zgłoszeń?

Tematyka etyki w biznesie wzbudza coraz większe zainteresowanie managerów firm. Nic w tym dziwnego, bo reguły etycznego postępowania w obrocie gospodarczym są elementem koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu i coraz częściej zdarza się, że inwestorzy czy klienci analizują nie tylko wskaźniki finansowe i ofertę firmy, ale też zwracają uwagę na jej działania z kategorii ESG. Zagadnienia etyczne i CSR-owe cieszą się także popularnością wśród młodych ludzi, dopiero zaczynających karierę zawodową.

Potwierdza to rosnąca z każdą edycją liczba zgłoszeń do konkursu VERBA VERITATIS. Celem konkursu jest promowanie postaw etycznych wśród studentów oraz absolwentów wyższych uczelni i zachęcanie do zgłębiania wiedzy z zakresu etyki w biznesie tak, aby mogła ona wspierać ich sukces w przyszłej praktyce biznesowej i rozwoju zawodowym. W ubiegłym roku pod ocenę kapituły konkursowej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bolesława Roka z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego poddana została rekordowa liczba blisko 50 prac.

W ostatnich miesiącach prowadzono wiele dyskusji nad zakresem odpowiedzialności firm, a właściwie nad gwałtownym poszerzaniem tego zakresu. Wskazywano nie tylko na tradycyjną odpowiedzialność społeczną, ale też na odpowiedzialność cywilizacyjną związaną m.in. z rosnącym kryzysem klimatycznym oraz na odpowiedzialność publiczną, polityczną, dotyczącą reakcji biznesu na wojnę w Ukrainie. Jestem przekonany, że echa tych dyskusji znajdą się już w pracach, które zostaną nadesłane do konkursu Verba Veritatis – mówi prof. Bolesław Rok.

Do konkursu zgłaszać można prace dotyczące m.in. zagadnień etycznych w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych, społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego zarządzania i stosowania ESG w sprawozdawczości, innowacyjności społecznej w gospodarce i przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym. Podobnie jak w zeszłym roku, przyznana zostanie także nagroda specjalna w kategorii Diversity & Inclusion pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez FOB.

Żyjemy w czasach wielowymiarowych wyzwań i kryzysów wymagających  zdecydowanych i odważnych działań, a także współpracy sektorowej i międzysektorowej. Na dodatkową próbę wystawiana jest spójność społeczna, więc szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie różnorodnością. To, przede wszystkim dbałość o równe prawa, ale i umiejętność wykorzystania potencjału różnorodności na rynku pracy, zamieniania ryzyk i zagrożeń w szanse i przewagi. Ważne są praktyczne rozwiązania oraz ich kompleksowa analiza  i poszukiwanie nowych narzędzi, w czym  zdecydowanie może pomóc nauka. Nagroda w kategorii Diversity & Inclusion pod patronatem Karty Różnorodności, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyznawana w prestiżowym konkursie Verba Veritatis, może przyczynić się do popularyzacji tego obszaru badawczego wśród studentów i studentek różnych poziomów kształcenia w Polsce, co mnie bardzo cieszy – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Konkursem objęte są prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe, MBA, inżynierskie i habilitacyjne. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi 10 tys. zł. Dodatkowo zostanie przyznana Nagroda Różnorodności w kategorii Diversity&Inclusion, o łącznej wartości 5 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2022.

Partnerzy i Patroni konkursu:

Partnerzy Główni: BEST S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.; Patronat Honorowy: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznik Praw Obywatelskich; Patronat Medialny: BankingMagazine.pl, LoanMagazine.pl, KarierawFinansach.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, RaportCSR.pl.

Więcej informacji na stronie: zpf.pl.

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu, jest także organizatorem cyklicznych kongresów i innych inicjatyw dla braży finansowej.

  • ZPF
  • media@zpf.pl
  • +48 58 302 92 05
  • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk