Łączy nas zarządzanie wierzytelnościami - zaproszenie na X Kongres Regulacji Prawnych

W najbliższy czwartek, 7 kwietnia, w Warszawie odbędzie się X edycja Kongresu Regulacji Prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami, którego organizatorem jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych

 Podczas wydarzenia podejmowane będą nie tylko tematy związane z dochodzeniem wierzytelności, m.in. kwestia dyrektywy NPL/CCD, czy też regulacji wpływających na komornicze aspekty odzyskiwania należności, ale także inne tematy, aktualne i istotne obecnie dla branży finansowej, m.in. ochrona danych w sektorze wierzycielskim, cyberbezpieczeństwo, czy wdrożenie chmury obliczeniowej w sektorach nadzorowanych.

– Jubileuszowa X edycja skupia tematy najistotniejsze z perspektywy zmian prawnych w sektorze dochodzenia należności. Kongres jest dedykowany zarówno wierzycielom pierwotnym jak i wtórnym, wierzycielom masowym i jednostkowym. Łączy nas zarządzanie wierzytelnościami – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Kongres to okazja do spotkania, merytorycznej dyskusji i wymiany poglądów w gronie ekspertów bezpośrednio zaangażowanych zawodowo w prawne aspekty zarządzania wierzytelnościami.  Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli m.in.

  • Maciej Klonowski, Naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego Procesowego w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego,  Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych Fintech, oraz Jan Ziomek, Kierownik Departamentu Innowacji Finansowych Fintech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  • Sławomir Szynalik, Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej,

 a także przedstawiciele firm zrzeszonych w Związku, praktycy rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

Więcej informacji i program wydarzenia oraz rejestracja: https://zpf.pl/conference/kongres-regulacji-prawnych/

krp-ln-wydarzenie-1

Informacja o kolejnych wydarzeniach ZPF dla branży finansowej: https://zpf.pl/wydarzenia/konferencje/

 

 

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu, jest także organizatorem cyklicznych kongresów i innych inicjatyw dla braży finansowej.

  • ZPF
  • media@zpf.pl
  • +48 58 302 92 05
  • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk