Zaproszenie na VII Kongres Pośrednictwa Finansowego i ogłoszenie wyników konkursu Verba Veritatis

Pośrednictwo hybrydowe, odpowiedzialność branży pośrednictwa finansowego, zmiany otoczenia rynkowego i prawnego na rynku kredytowym i ich wpływ na rynek pośrednictwa,  oraz synergia na rynku ubezpieczeń i kredytowym to główne zagadnienia, które zostaną omówione podczas VII Kongresu Pośrednictwa Finansowego. W dniu kongresu zostaną także ogłoszone wyniki konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 18 listopada w Warszawie.

Organizowany od 2015 roku Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne wydarzenia dla sektora pośrednictwa finansowego w Polsce. Kongres jest miejscem otwartej dyskusji  o perspektywach rozwoju i praktykach biznesowych branży, a także platformą wymiany najlepszych doświadczeń zbudowaną w taki sposób, by wpływała na kształt standardów etycznych i biznesowych sektora. Dla praktyków gospodarczych wielu obszarów rynku finansowego, oprócz możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami ze współpracy z pośrednikami finansowymi, Kongres Pośrednictwa Finansowego stanowi okazję do utrwalenia już istniejących lub nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Podczas Kongresu poznamy zwycięzców XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS, organizowanego przez ZPF wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego,  którego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego.

Program Konferencji i rejestracja:

https://zpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-posrednictwa-finansowego/program/

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu, jest także organizatorem cyklicznych kongresów i innych inicjatyw dla braży finansowej.

  • ZPF
  • media@zpf.pl
  • +48 58 302 92 05
  • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk