XII Kongres Zarządzania Wierzytelnościami i Gala Lauru CESSIO - informacja prasowa

W dniach 21-22 września 2021 r. we Wrocławiu, odbędzie się XII Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (KZW). Prestiżowe wydarzenie, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, to największe spotkanie branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Pierwszego dnia kongresu, podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym Capitol, przyznane zostaną wyróżnienia Lauru CESSIO 2021.

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami to wydarzenie skupiające zainteresowanie szerokiego grona interesariuszy rynku wierzytelności, nie tylko wierzycieli pierwotnych ze wszystkich najważniejszych sektorów rynku finansowego i niefinansowego, wierzycieli wtórnych, ale także przedstawicieli instytucji państwowych i urzędów, funduszy inwestycyjnych, środowiska naukowego i akademickiego, prawniczego oraz organizacji konsumenckich. Kongres organizowany jest już po raz dwunasty, jednak w tym roku po raz pierwszy spotkamy się we Wrocławiu.

Podczas Kongresu podejmiemy dyskusję w gronie przedstawicieli rynków finansowych i zaproszonych gości, m.in. na temat:

 • kondycji płatniczej społeczeństwa w post-pandemicznej rzeczywistości
 • psychologicznego wymiaru zjawiska moralności płatniczej
 • przyszłości rynku NPL
 • zmian prawnych na rynku zarządzania wierzytelnościami
 • innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu wierzytelnościami.

Swój udział w panelach XII KZW potwierdzili m.in.:

 • Andrzej Guzowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Rafał Łyszczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej
 • Katarzyna Urbańska, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego, Związek Banków Polskich
 • Leszek Mellibruda, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

oraz przedstawiciele polskich instytucji finansowych.

I dnia Kongresu odbędzie się uroczysta Gala wręczenia Lauru CESSIO. To prestiżowe wyróżnienie dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności. Nagroda to wyraz uznania ze strony samego środowiska finansistów. Istota konkursu polega na tym, że profesjonalistów oceniają i nominują do nagrody inni profesjonaliści, eksperci w branży.

- Nagroda CESSIO to istotne wyróżnienie w szeroko rozumianej branży zarządzania wierzytelnościami. Zawiera ona w sobie dwa komponenty: z jednej strony jest katalizatorem znaczenia dobrych praktyk na rynku wierzytelności, z drugiej strony stanowi wyróżnienie indywidualnej relacji i jej przebiegu pomiędzy podmiotami tego rynku. Nagroda ta jest elementem misji ZPF upowszechniania na rynku finansowym wysokich standardów działania oraz ugruntowuje rolę firm zarządzania wierzytelnościami jako istotnej składowej ekosystemu gospodarczego –  podkreśla Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

W tym roku nominacje w 5 kategoriach, tj.

 • CESSIO – wierzyciele z sektora bankowego
 • CESSIO – wierzyciele z sektora niebankowego
 • CESSIO OUTSOURCINGU
 • CESSIO INWESTORÓW
 • CESSIO OUTSOURCINGU – SERWIS WIERZYTELNOŚCI

otrzymały 52 instytucje – 15 z nich zostanie nagrodzonych.

 

Więcej informacji i program Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami:

https://zpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-zarzadzania-wierzytelnosciami/program/

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu, jest także organizatorem cyklicznych kongresów i innych inicjatyw dla braży finansowej.

 • ZPF
 • media@zpf.pl
 • +48 58 302 92 05
 • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
 • Długie Pobrzeże 30
 • 80-888 Gdańsk