.

IV Kongres Sektora FinTech, który odbędzie się już jutro w Gdańsku, będzie okazją do spotkania przedstawicieli jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż na rynku finansowym i  otwartej dyskusji o najbardziej aktualnych kwestiach dotyczących perspektyw i kierunków rozwoju sektora FinTech.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu  w gronie zaproszonych ekspertów i praktyków z branży FinTech oraz innych sektorów rynku finansowego będziemy chcieli zweryfikować jak ostatnie wydarzenia, w szczególności pandemia, wpłynęły na kondycję sektora i jaka może być jego przyszłość.

Agenda kongresu obejmuje szereg tematów, ważnych nie tylko dla przedstawicieli branży, ale też istotnych z punktu widzenia rynku i gospodarki. Porozmawiamy m.in. o

 • zmianie sytuacji branży FinTech w czasie pandemii i prognozach dla tego sektora.
 • przyszłości branży crowdfundingu, w związku z planowanymi zmianami  w prawie
 • analityki rynkowej w kontekście danych alternatywnych,  w kontekście obowiązywania PSD2
 • finansowania działalności fintechowej

i wielu innych aktualnych w branży kwestiach.

W gronie zaproszonych gości m.in.:

 • Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, oraz Jan Ziomek, Kierownik Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Komisja Nadzoru Finansowego
 • Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. nadzw. UEW, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Włodzimierz Kuc, Dyrektor Działu Instrumentów Zwrotnych, NCBiR
 • Maciej Bombol, Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego, GPW

oraz przedstawiciele firm z branży FinTech i sektora finansów.

Więcej informacji i program Kongresu:

https://zpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-sektora-fintech/program/

Co o wydarzeniu mówią jego moderatorzy?

– Podstawą każdego biznesu jest pomysł i środki, które sfinansują jego realizację. Porozmawiamy o pieniądzach i różnych sposobach pozyskiwania finansowania: od ulg podatkowych poprzez gwarancje, kończąc na wparciu VC/PE. W trakcie dyskusji poszukamy odpowiedzi na pytanie jaka jest przyszłość sposobów finansowania firm i jakich nowych rozwiązań możemy się spodziewać w 2030.

Artur A. Trzebiński, Doradca ZPF

– Na Kongresie porozmawiamy m.in na temat danych aplikacyjnych oraz transakcyjnych – jako komplementarnych elementach analizy ryzyka. Wystąpienie to poruszać będzie zagadnienie wykorzystania danych transakcyjnych pochodzących z rachunków bankowych w scoringu kredytowym. Omówione zostanie klasyczne podejście do kwestii kwantyfikacji ryzyka kredytowego, tj. wykorzystanie modelu zbudowanego w oparciu o dane aplikacyjne. Szczególny nacisk położony zostanie na wskazanie obszarów, w których dane transakcyjne mogą stanowić wzbogacenie takiego modelu. Zaprezentowana zostanie ścieżka pracy z informacjami pochodzącymi z rachunków bankowych. Zobrazuje ona takie etapy, jak pozyskiwanie danych, ich anonimizacja, nadawanie transakcjom odpowiednich etykiet oraz tworzenie na ich podstawie zmiennych wyrażających ryzyko w sposób ilościowy. Zasadność wykorzystania danych transakcyjnych zostanie wykazana w oparciu o wartości miar opisujących skuteczność modeli.

Iga Sikorska, Analytics Consulting Lead, Experian
Piotr Podlewski, Data Scientist, Kontomatik

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu, jest także organizatorem cyklicznych kongresów i innych inicjatyw dla braży finansowej.

 • ZPF - Małgorzata Niemsowicz
 • Manager PR
 • mniemsowicz@zpf.pl
 • +48 510 003 197
 • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
 • Długie Pobrzeże 30
 • 80-888 Gdańsk