To już XV edycja konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu

Do 31 lipca można zgłaszać prace z dziedziny etyki biznesu w XV edycji konkursu Verba Veritatis, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

VERBA VERITATIS to prestiżowy, ogólnopolski konkurs, którego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, studentów i  absolwentów uczelni w Polsce, zainteresowania ważnymi zagadnieniami, jakimi są etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz ład korporacyjny. Intencją organizatorów jest, aby konkurs przyczynił się do zwiększenia świadomości zagadnień etyki biznesu i ich powszechnego stosowania w praktyce działalności gospodarczej oraz umacniania postaw etycznych wśród przedsiębiorców i konsumentów na rynku.

W poprzedniej edycji konkursu zgłoszono 27 prac, poświęconych zagadnieniom o dużym znaczeniu praktycznym, tj. wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju w działalności operacyjnej firm, wyzwania związane z raportowaniem niefinansowym w różnych branżach, konsekwencje nadużyć na rynku finansowym i misseling, czy też szeroko rozumiane podstawy etyki profesjonalnej.

- Konkurs Verba Veritatis od 15 już lat tworzy klimat do kreowania liderów opinii w środowisku akademickim. To niezwykle ważne, bo to od nauczycieli akademickich, od ich głębokiej wiedzy i zaangażowania zależy jak wielu młodych ludzi wejdzie w życie profesjonalne, mając mocno ugruntowane poglądy etyczne, umiejąc je wdrażać w praktyce biznesowej. W tym zakresie dorobek konkursu, wspierany od jego zarania przez profesora Bolesława Roka, jest wprost nieoceniony. Dla ZPF to jeden z bardzo ważnych aspektów realizowanej misji naszej organizacji - budowania kapitału społecznego na rynku usług finansowych w Polsce – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

Do Konkursu przyjmowane są prace doktorskie i habilitacyjne, magisterskie, licencjackie lub inżynierskie, a także prace podyplomowe i MBA. Zakres tematyczny prac, które mogą być zgłoszone do oceny, obejmuje zagadnienia etyki biznesu (w tym zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych), CSR i ładu korporacyjnego, jak również innowacyjności społecznej w gospodarce, przeciwdziałania nadużyciom gospodarczy i dobrych praktyk na rynku finansowym.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacji Konsumentów. Kapitule konkursowej przewodniczy prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Więcej informacji: https://zpf.pl/etyka/konkurs-verba-veritatis/o-konkursie/

 ***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

  • Małgorzata Niemsowicz
  • Manager PR
  • mniemsowicz@zpf.pl
  • +48 510 003 197
  • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk