ZPF postuluje wdrożenie zmian prawnych w ramach Tarczy antykryzysowej 3.0, które pomogą zniwelować skutki spowolnienia gospodarczego.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych skierował do Ministerstwa Rozwoju i ustawodawcy listę postulatów środowiska przedsiębiorstw finansowych, dotyczących przygotowywanej trzeciej wersji tzw. tarczy antykryzysowej. Rekomendacje pomogą w szybszym zniwelowaniu skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

W dokumencie znalazło się siedem postulatów, które mają na celu ochronę przedsiębiorców m.in. poprzez zmiany w prawie podatkowym, wykorzystanie potencjału polskiego niebankowego sektora pożyczkowego i zarządzania wierzytelnościami, stworzenie programu wsparcia emitentów nieskarbowych papierów dłużnych, ułatwienia proceduralne w zakresie postępowań sądowych i egzekucyjnych, a także przyspieszenie prac nad projektem ustawy o elektronizacji doręczeń, zmiany w zasadach funkcjonowania biur informacji gospodarczej, oraz przeciwdziałanie zatorom płatniczym i wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców.

- Celem postulatów jest zwrócenie szczególnej uwagi na dwie kwestie, które będą krytyczne dla wyjścia polskiej gospodarki z kryzysu – dostęp do informacji i zapewnienie przepływu pieniądza na rynku. Aktualnie wdrażane zmiany mają dać przedsiębiorcom niezbędną, ale jednak bardzo doraźną pomoc, a w naszej ocenie w obecnej sytuacji konieczne jest proponowanie rozwiązań problemów, jakie mogą dotknąć polskich przedsiębiorców w dłuższej perspektywie - wyjaśnia mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu ZPF.

ZPF z uwagą śledzi propozycje regulacji prawnych i aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych, dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, przedkładając merytoryczne uwagi i propozycje zmian przepisów. Rekomendacje Związku zostały częściowo uwzględnione we wcześniejszych regulacjach tzw. tarcz antykryzysowych, m.in. w zakresie odroczenia terminów wdrożenia określonych obowiązków nakładanych na instytucje finansowe czy pożądanych zmian w Prawie spółdzielczym. Wdrożenie nowych rozwiązań, przedstawionych w dokumencie i rekomendowanych przez ekspertów ZPF, pomoże gospodarce szybciej powrócić do równowagi i już dziś uchronić wiele podmiotów gospodarczych przed dramatycznymi skutkami kryzysu.

- W bliskiej perspektywie zatory płatnicze, opóźnienia w płatnościach, utrudnienia w dochodzeniu zobowiązań mogą dotknąć nie tylko tych przedsiębiorców, którzy już dziś odczuwają bezpośrednio negatywne skutki epidemii, ale również ich kontrahentów czy także konsumentów – np.w związku z postępującymi podwyżkami cen towarów i usług z uwagi na zmniejszenie konkurencyjności na rynku wynikającej m.in. z upadłości części przedsiębiorców, czy zatorów płatniczych, generujących poważne problemy z utrzymaniem płynności w gospodarce, a co za tym idzie z utrzymaniem dyscypliny procesów gospodarczych. Istotnym jest zatem przygotowanie takich rozwiązań, które wpłyną realnie na zniwelowanie skutków spowolnienia gospodarczego i zatorów płatniczych dla całego rynku w kolejnych miesiącach - podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

 

Pełna treść postulatów jest dostępna tutaj.

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

  • Małgorzata Niemsowicz
  • Manager PR
  • mniemsowicz@zpf.pl
  • +48 510 003 197
  • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk