Kongres sektora FinTech - 28 marca 2017

"W kierunku fintegration" - to hasło przewodnie oranizowanego przez KPF Kongresu Sektora FinTech, który odbędzie się 28 marca 2017 r. w Hotelu Marriott w Warszawie.

Sektor FinTech istotnie wpływa na sektor usług finansowych w Polsce, rewolucjonizuje sposób funkcjonowania usług finansowych i wiele innych aspektów rynku finansowego. Kongres Sektora FinTech ma być miejscem spotkania oraz otwartej dyskusji o najbardziej aktualnych kwestiach dotyczących perspektyw i kierunków rozwoju tego sektora.

Agenda Kongresu:

1. Prezentacje wprowadzające

2. Panel "Fintegration: współpraca sektora FinTech z tradycyjnym sektorem finansowym i regulatorami"

3. Panel "Konsument 2.0. w erze FinTech"

4. Panel "Finansowanie sektora FinTech"

Więcej informacji o wydarzeniu znaleźć można na stronie https://kpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-sektora-fintech/o-ksf/.

***

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia ponad 80 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, instytucje pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. KPF posiada bogaty dorobek samorządowy jako partner społeczny w procesie legislacyjnym, polskim i europejskim. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS – European Federation of Finance House Associations, zrzeszającej osiemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących bardzo poważną część europejskiego rynku kredytowego i ponad 1 200 instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym już kilkaset raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

  • ZPF - Małgorzata Niemsowicz
  • Manager PR
  • mniemsowicz@zpf.pl
  • +48 510 003 197
  • Związek Przedsiębiorstw Finansowych
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk